Bay Area Mortuary Services
California Funeral Establishment FD 1829
Ph: (408) 998-2202
Ph: (800) 386-4450

Fax: (408) 998-8631

Dịch vụ Gia đình của bạn sở hữu và sự điều hành Trang chủ tang
Bay Area Mortuary Services
Family Owned and Operated


Jackie Nguyen  (408) 271-1818


là một công ty mai táng tư nhân do gia đình làm chủ và quản lý, cung cấp đầy đủ các dịch vụ mai táng. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị có một lễ an táng hoặc hỏa táng trong vòng thân mật hoặc rộng lớn và trang nghiêm.

Công ty mai táng chúng tôi không phải là một đại công ty nên chúng tôi cung ứng những dịch vụ mai táng với giá cả phải chăng trong tình thân thiện và không áp lực mua bán.

Những nhà cố vấn mai táng đầy kinh nghiệm sẽ hướng dẫn quý vị hiểu biết tất cả những dịch vụ mai táng hầu quý vị có thể quyết định một cách dễ dàng.


Bay Area Mortuary Vietnamese Funeral Ceremony

Vietnamese Funeral Ceremony

Bay Area Mortuary Vietnamese Funeral Ceremony

 
Bay Area Mortuary Services
1701 Little Orchard Street
San Jose, CA 95125
(408) 998-2202
(800) 386-4450